tub2

Re-inforced PVC Tubing

!
TUB2

Re-inforced PVC Tubing 6mm

 • Re-inforced Braided Terylene PVC Tubing
 • 6mm (1/4)
 • Clear
 • 250 psi
 • QTY. 30mtr
TUB3

Re-inforced PVC Tubing 8mm

 • Re-inforced Braided Terylene PVC Tubing
 • 8mm (5/16)
 • Clear
 • 250 psi
 • QTY. 30mtr
 • TUB4

  Re-inforced PVC Tubing 10mm

 • Re-inforced Braided Terylene PVC Tubing
 • 10mm (3/8)
 • Clear
 • 180 psi
 • QTY. 30mtr
 • TUB5

  Re-inforced PVC Tubing

 • Re-inforced Braided Terylene PVC Tubing
 • 12mm (1/2)
 • Clear
 • 150 psi
 • QTY. 30mtr