Advance / Retard Tubing

!
TUB21

Advance / Retard Tube 1/8 nylon

 • Advance / Retard Tube
 • 1/8 od
 • Black Nylon
 • BS5409:2
 • QTY. 30mtr coil
TUB42

Advance / Retard Tubing 3mm id

 • Advance / Retard Tubing 3mm id
 • Soft flexible chloroprene rubber
 • QTY. 10mtr coil
TUB44

Advance / Retard Tubing 4mm id

 • Advance / Retard Tubing 4mm id
 • Soft flexible chloroprene rubber
 • QTY. 10mtr coil