oc7

O Clips (double ear)

!
OC1

3/8" O clips

 • 3/8" 8mm - 11mm double ear O clips
 • QTY.25
OC2

7/16" O clips

 • 7/16" 9mm - 11mm double ear O clips
 • QTY.25
 • OC3

  1/2" O clips

 • 1/2" 11mm - 13mm double ear O clips
 • QTY.25
 • OC4

  9/16 O clips

 • 9/16" 13mm - 15mm double ear O clips
 • QTY.25
 • OC5

  5/8" O clips

 • 5/8" 15mm - 18mm double ear O clips
 • QTY.25
 • OC6

  3/4" O clips

 • 3/4" 17mm - 20mm double ear O clips
 • QTY.25
 • OC7

  7/8 O clips

 • 7/8" 20mm - 23mm double ear O clips
 • QTY.25